نقش حنا می توند جایگزین مناسبی برای تتو باشد. به این دلیل که دردی ندارد و عمر کوتاهی روی پوست شما دارد و اگر از طرحی خسته شدید، می توانید طرح جدیدی بزنید و هممچنین ضررهایی که تتو برای شما دارد در حنا نیست و حتی اثرات مثبت دارد. اگر از حنا برای نقش حنا استفاده می کنید ما در این بخش از سایت دخترانه طرح های مختلف و متنوع را برای شما گرد آوری کرده ایم.